PL  EN 

Usługi w zakresie projektowania elektroenergetycznego


W ramach projektowania energetycznego Nasza Spółka wykonuje:

  • projektowanie sieci i obiektów elektroenergetycznych WN, SN i nN w zakresie modernizacji i przyłączeń;
  • projektowanie oświetlenia zewnętrznego (ulice, parki, obiekty architektoniczne);
  • projektowanie instalacji elektrycznych obiektów kubaturowych i terenów przemysłowych;
  • tworzenie elektronicznej infrastruktury sieci elektroenergetycznej WN, SN i nN opartej na systemie „Facil++”:
  • skanowanie i kalibracja mapy do systemu;
  • wprowadzanie w formie cyfrowej (wektorowej) projektowanych elementów sieci;
  • przypisanie danych charakteryzujących sieć/odbiorcę;
  • pozyskiwanie informacji o parametrach sieci i urządzeń wprowadzonych do systemu;
  • wykorzystanie systemu dla obliczeń technicznych i optymalizacyjnych sieci;
  • opinie i analizy;
  • dotyczące lokalizacji obiektów względem urządzeń elektroenergetycznych;
  • energooszczędnych systemów grzewczych;
  • świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów.

W ramach pozostałych prac projektowych Nasza Spółka wykonuje:

  • instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne;
  • dokumentacje linii światłowodowych kablowych oraz napowietrznych;
  • dokumentacje kompleksowej ochrony przeciwprzepięciowej i urządzeń elektrycznych.

W ramach usług dodatkowych realizujemy usługi w zakresie budowy kompletnego Cyfrowego Modelu Sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, z jednoczesnym odwzorowaniem obiektów sieciowych w systemie informacji geograficznej GIS wraz z wprowadzeniem kompletnych danych.

Copyright 2019 © epg-plock.pl      Projekt i wykonanie domena.pl