PL  EN 

Usługi w zakresie projektowania elektroenergetycznego


W ramach projektowania energetycznego Nasza Spółka wykonuje:

 • projektowanie sieci i obiektów elektroenergetycznych WN, SN i nN w zakresie modernizacji i przyłączeń;
 • projektowanie oświetlenia zewnętrznego (ulice, parki, obiekty architektoniczne);
 • projektowanie instalacji elektrycznych obiektów kubaturowych i terenów przemysłowych;
 • tworzenie elektronicznej infrastruktury sieci elektroenergetycznej WN, SN i nN opartej na systemie „Facil++”:
 • skanowanie i kalibracja mapy do systemu;
 • wprowadzanie w formie cyfrowej (wektorowej) projektowanych elementów sieci;
 • przypisanie danych charakteryzujących sieć/odbiorcę;
 • pozyskiwanie informacji o parametrach sieci i urządzeń wprowadzonych do systemu;
 • wykorzystanie systemu dla obliczeń technicznych i optymalizacyjnych sieci;
 • opinie i analizy;
 • dotyczące lokalizacji obiektów względem urządzeń elektroenergetycznych;
 • energooszczędnych systemów grzewczych;
 • świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów.

W ramach pozostałych prac projektowych Nasza Spółka wykonuje:

 • instalacje elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne;
 • dokumentacje linii światłowodowych kablowych oraz napowietrznych;
 • dokumentacje kompleksowej ochrony przeciwprzepięciowej i urządzeń elektrycznych.

W ramach usług dodatkowych realizujemy usługi w zakresie budowy kompletnego Cyfrowego Modelu Sieci elektroenergetycznej wysokiego, średniego i niskiego napięcia, z jednoczesnym odwzorowaniem obiektów sieciowych w systemie informacji geograficznej GIS wraz z wprowadzeniem kompletnych danych.

Copyright 2024 © epg-plock.pl      Projekt i wykonanie domena.pl