PL  EN 

Ważniejsze projekty


W skali roku Nasz firma opracowuje kilka tysięcy projektów w obszarze projektowania elektroenergetycznego oraz kilkanaście dużych projektów w obszarze projektowania ogólnobudowlanego. Poniżej zostały przedstawione przykładowe, zrealizowane projekty z ostatnich kilku lat.

 1. Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego budowy budynku biurowo –socjalnego Premium Truck Sp. z o.o. w Kutnie wraz z nadzorem inspektorskim.
 2. Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy do układu H5 stacji 110/15 kV GPZ Chrzanówek.
 3. Projekt budowlano – wykonawczy rozbudowy do układu H5 + 1 stacji 110/15 kV GPZ Staroźreby.
 4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla pola nr 3 i 5 (szyna obejściowa TR1) rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Płock w zakresie obwodów pierwotnych i obwodów wtórnych.
 5. Projekt budowlany branży elektrycznej dla zadania „Instalacja odgazowania składowiska odpadów komunalnych wraz z instalacją do produkcji energii elektrycznej z odzyskiem i wykorzystaniem ciepła na potrzeby ZUOK”.
 6. Sprawowanie nadzoru przy realizacji zadania pn: Budowa nastawni wraz z mediami, wieży radiowej i przeniesienie stanowisk BKR i PW w GPZ Łęczyca.
 7. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę GPZ Grudusk.
 8. Opracowanie projektu budowlanego remontu stacji 110/15 kV Lidzbark Welski.
 9. Opracowanie projektu budowlanego remontu stacji 110/15 kV Sklęczki.
 10. Realizacja w systemie „zaprojektuj – wybuduj” zadania inwestycyjnego „Budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz hali produkcyjnej z wiatą dla firmy LIBNER Polska Sp. z o.o. w Kutnie.
 11. Realizacja dokumentacji Projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego rozbudowy rozdzielni 110 kV o jedno pole liniowe dla Farmy Wiatrowej W GPZ Żuromin.
 12. Realizacja prac projektowych dot. przebudowy sieci nN i SN w ramach zdania inwestycyjnego pn.: „Bezkolizyjne skrzyżowanie linii kolejowej z Aleją Piłsudskiego z uwzględnieniem linii tramwajowej w Płocku.
 13. Opracowanie projektu budowlanego i technicznego na zasilanie budynku Galerii „MAZOVIA” w Płocku przy ul. Sikorskiego.
 14. Budowa cyfrowego modelu sieci dla ENERGA – OPERATOR S.A oddział w Płocku, Toruniu, Kaliszu, Gdańsku, Koszalinie, Olsztynie, słupsku i Elblągu.
 15. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na Wykonaniu prac rewaloryzacyjnych w zabytkowym parku im. Wiosny Ludów w Kutnie.
 16. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy stacji o jedno pole liniowe 110 kv kierunek Dębsk wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę.
 17. Opracowanie projektu przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 15 kV, budowa elektroenergetycznych linii kablowych ze złączami 15 kV w Gulczewie Nowym, gm. Słupno.
 18. Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy budynku rozdzielni 15kV w stacji 110/15kV Płock-Przemysłowy w Płocku, przy ul. Przemysłowej 11, łącznie z decyzją o pozwoleniu na budowę.
 19. Opracowanie projektu budowy hali produkcyjnej uboju bydła o powierzchni całkowitej użytkowej 18 300 m2, powierzchni zabudowy 9190 m2 i kubaturze całkowitej 105 852 m3 – BEEF BEEF w Kutnie, przy ul. Południowej, o wydajności 1 200 sztuk/dobę.
 20. Umowa na generalną realizację inwestycji pn: „Przebudowę wiaty LIBNER Polska Sp. z o.o.”.
 21. Projekt Zakładu uboju trzody chlewnej o powierzchni budynku 39 180 m2, powierzchni działki 12,5 ha, o wydajności 1 400 sztuk/godzinę w Bernbergu dla firmy PINI Deutschland GMbH.
 22. Projekt Zakładu przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego PINI POLONIA UNO Sp. z o.o. w Kutnie, o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 50 ton/rok o powierzchni zabudowy 22 813 m2.
Copyright 2024 © epg-plock.pl      Projekt i wykonanie domena.pl